Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 

Kurs rysunku i malarstwa przeznaczony jest dla uczniów z klas 5 i 6 szkoły podstawowej.

Ma on przygotować praktycznie dzieci zdające do klasy gimnazjalnej w szkole plastycznej.

Na kurs mogą uczęszczać również osoby, których pasją jest malowanie czy rysowanie, które chcą poszerzyć swój warsztat artystyczny, a niekoniecznie ich droga ukierunkowana jest na szkołę plastyczną.

Zagadnienia poruszane na kursie będą przygotowywać do egzaminu wstępnego do OSSP, na którym bardzo ważną rolę odgrywa wyobraźnia. Na zajęciach jednak nie zabraknie podstaw kompozycji, malowania z natury, nauki proporcji, modelowania światłocieniem, nadawania faktury czy ruchu. Obok prac 2D będziemy uczyć się pracować w glinie. Nauczymy posługiwać się narzędziami do modelowania przestrzennego, oraz nadawania charakteru naszej rzeźby.